„Poprawa jakości usług medycznych w wybranych przychodniach POZ z terenu województwa małopolskiego i podkarpackiego”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 

Podaj kod dostępu

Fundusze Europejskie - Wiedza Nauka Rozwój Rzeczpospolita Polska
NOWA Rehabilitacja Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(nr umowy: POWR.05.02.00-00-0024/17-00/2796/2018/8)